san-andreas
- Prevádzkovateľ  nenesie zodpovednosť  za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť
si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov webstránok, ktorí tieto diela sprístupňujú.

- Stránky bombuj.si a serialy.bombuj.si iba odkazujú na videá, tzv.: embedovanie, ktoré bolo EU súdom vyhlásené ako legálne
a tým neporušujeme žiadny zákon, zdroj:
//www.scribd.com/doc/244360017/EuGH-C-348-13-Framing
https://edri.org/cjeu-embedding-copyright-infringement/
https://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/
SOZA uznáva, že použitie embedovacích kódov nie je verejným prenosom, resp. sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu.

Vlastník tejto stránky uvádza nasledovné: Na serveroch bombuj.si nie je uložený žiaden obsah chránený autorskými právami. Všetky súbory sú uložené na externých úložiskách dát, ktoré nie sú spojené s bombuj.si. V prípade, ak ste držiteľom nejakého súboru, prosím, nekontaktujte nás ale poskytovateľov, na ktorých serveroch sú uložené akékoľvek materiály chránené autorskými právami. bombuj.si ponúkajú iba odkazy na súbory a nie samotné súbory. Preto vlastníci tejto stránky za to nie sú zodpovední a podľa Teleservices Act taktiež. Nemáme vplyv na obsah filmov na stránke. bombuj.si je len sprostredkovateľom externého obsahu a za právne chránený obsah sú zodpovední poskytovatelia, ktorí tento obsah hostujú. Sami nemôžeme odstrániť tieto súbory a tiež neposielame žiadne odkazy na externý obsah – to je vykonávané dobrovoľníkmi. Pre odstránenie obsahu chráneného autorskými právami a uplatnenie si autorských práv, kontaktujte prosím priamo spoločnosti, ktoré tieto súbory ukladajú na svojich serveroch. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky nemajú vedomosť o porušení autorských práv spôsobenú odkazmi uverejnenými tretími stranami.

FinalTek.com a FinalHosting.cz nejsou provozovatelem, vlastníkem ani majitelem této služby. Máte-li podezření na porušení autorských práv, kontaktujte vlastníka.

FinalTek.com and FinalHosting.cz are not the operator, owner or owner of this service. If you suspect copyright infringement, please contact the owner.

The owner of this site wants to indicate the following: there is no copyright protected content stored on the servers of bombuj.si. All offered files are stored on external file hosts that are in no way associated with Bombuj. If you are a rights holder of a file listed here, do not contact us, but the providers on whose servers any copyrighted material is stored. Bombuj offers, acting like a search engine, only links to files and not the files themself, this is the reason why the owners of this website are not responsible and according to Teleservices Act also can not be held liable. We dissociate ourselves from the contents and have no influence on it. Bombuj is merely a facilitator of external content, for legally protected content the providers hosting this content (filehosters) are responsible. We ourselves have no way to delete these files and do not post any links to external content here - this is done by volunteers who are not in contact with the Bombuj administration. To remove copyright protected content and to enforce your copyrights, please directly contact the companies storing these files on their servers. The operators of this website have no knowledge of copyright infringement caused by the links published by third parties, as the checking of external content is in no way reasonable, due to numerous new entries per day and no concrete suspicion.